torsdag 7 februari 2008

P&P FÖR en bättre framtid

Nu har vi beslutat att jobba för en bättre miljö. Alla måste ta sitt ansvar o vi kommer göra det med rejäla kliv. Vi hoppas därigenom bli världens första miljömärkta blogg

Åtgärd 1: Ställa bilen hemma oftare - Vi kommer målinriktat jobba på att dricka mer och framförallt oftare och därigenom tvinga oss själva att inte köra bil, eftersom vi aldrig skulle köra rattfulla, eftersom det inte är möjligt, eftersom vi brukar supa bort våra bilnycklar.

Åtgärd 2: P&P:S egna kretslopp - Vi kommer enbart dricka ur burkar/flaskor med pant i fortsättningen. Sen kommer vi panta och för pengarna köpa mer flaskor som vi kan dricka så vi inte tar bilen som vi kan panta osv...
OBS: Undantag kan göras eftersom vi framför allt kommer jobba stenhårt på åtgärd 1, o hittar man bara tysklandsburkar så.....

Åtgärd 3: Inom en framtid kommer vi börja röka ciggaretter utan det miljöfarliga filtret.

Vi hoppas kunna göra ÄNNU mer vartefter, men nånstanns måste man ju börja...

Inga kommentarer: